Tipy na výlet

Obec Otvovice se nachází 17km od Prahy.


Okoř (6km)

Okoř je zřícenina hradu, která se nachází
v západní části stejnojmenné obce Okoř. Hrad byl vystavěn v údolí mezi poli na
malé skalce obtékané Zákoleckým potokem. Původně zde stávala jiná stavba z 2.
poloviny 13. století. Hrad byl postaven před rokem 1359 pro bohatého měšťana.


Zámek
Veltrusy (11km)


Zámek Veltrusy je významným dílem
vrcholného baroka z 1. poloviny 18. století. Zámek (původně pouhý letohrádek, později významně rozšířený) tvoří oválné jádro, k němuž radiálně přiléhají
nižší křídla, uspořádaná do tvaru písmene X. Na severní straně k němu přiléhá čestný dvůr, který uzavírají alegorické sochy dvanácti měsíců a čtyř ročních
období. V interiérech převládá móda barokního a rokokového bydlení české šlechty na venkovském sídle.Zámek
Nelahozeves (11km)

Monumentální zámek Nelahozeves, jeden z
nejspanilejších renesančních zámků v Čechách, se nachází v malé stejnojmenné
obci na řece Vltavě. Nelahozeves je též známá jako rodiště význačného českého
hudebního skladatele Antonína Dvořáka.

Hornický
skanzen ve Vinařicích (16 km)

V obci Vinařice u Kladna můžete navštívit unikátní
Hornický skanzen Mayrau, pobočku Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně, kde si v prostorách bývalého dolu připomenete historii těžby černého uhlí
na Kladensku. Historicky vzácný areál se snaží zachovat program posledního pracovního dne. Prohlídka je směřována po trase havíře před jízdou do podzemí dolu. Návštěvník má možnost projít cechovnou, řetízkovými šatnami, koupelemi až
k jámovým budovám dolu.

Praha
Pražský Hrad (21,8 km)

Hrad byl založen pravděpodobně již někdy kolem
roku 880 knížetem Bořivojem z rodu Přemyslovců. Podle Guinessovy knihy rekordů je Pražský hrad největším souvislým hradním komplexem na světě, rozkládá se na ploše téměř 70 000 m² a je také zapsán v Seznamu
světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.
Hrad tvoří rozsáhlý soubor paláců a církevních
staveb rozmanitých architektonických slohů - od
zbytků románských staveb z 10. století přes gotické úpravy 14. století, zásahy známého slovinského architekta Josipa Plečnika v období 1. republiky po nejnovější úpravy z konce 20. století.


 Hora
 Říp (28 km)

Říp (460,7 m) je zdaleka viditelná hora s
románskou rotundou na vrcholu, památné místo české mytologie a historie. Říp je čedičová kupa - pozůstatek třetihorního vulkánu - dnes již značně snížená
zvětráváním, se silnými suťovými vrstvami na úpatí. Zdejší sodaliticko nefelinický čedič obsahuje kromě olivínu i magnetovec, což způsobuje lokální
magnetickou anomálii - na hoře lze pozorovat výchylky střelky kompasu.

Hora 
Svatý Jan (41 km)

Svatý Jan pod Skalou je jednou z nejmalebnějších obcí Národní přírodní rezervace Český kras. Oplývá četnými přírodními krásami a nachází se zde mnoho historických památek. Svoji historii počítá od konce 9. století, kdy se zde podle legendy, v jeskyni pod mohutnou skalní stěnou, usadil první český křesťanský poustevník Ivan. Poustevník Ivan, zde uctívaný jako svatý, žil ve zdejších travertinových jeskyních, které jsou v tomto místě dodnes zachovány. Ivan byl synem slovanského knížete Gostimila.Vzdal se světského života a uchýlil se do samoty, kde žil 42 let.

Lom 
Lom Amerika (43 km)

Vápencový lom, přezdívaný jako český Grand Canyon, je
dlouhý 800 m, široký 200 m a hluboký 100 m. Na jeho dně se nachází dvě navzájem propojená jezírka s průzračnou vodou a hloubkou cca 10 m. Zajímavostí je, že se zde natáčel film Limonádový Joe nebo Akumulátor 1. Místní scenérie slouží i zahraničním štábům. Přibližně od konce 19. století se zde těžil mimořádně kvalitní vápenec, který se využíval ve stavebnictví, hutnictví nebo cukrovarnictví. 

Hrad
Křivoklát hrad (51 km)

Jeho počátky sahají až do 12. století.Za panování Přemysla Otakara II. vznikl rozsáhlý, velkolepý královský hrad, na kterém již v dětství a opakovaně také v dospělosti pobýval Karel IV.. Hrad byl výrazně přestavěn Václavem IV. Později byl hrad velkoryse dobudován Vladislavem Jagellonským.​​​​​​​ Křivoklát byl několikrát těžce poškozen požárem. V době husitských válek zde byly uloženy korunovační klenoty. Stal se obávaným vězením a jeho význam prudce poklesl. Romantismus 19. století a zejména majitelé hradu Fürstenberkové, kteří hrad
drželi až do roku 1929, přivedli hrad k záchraně jeho restaurováním. 


Hrad
Karlštejn hrad ( 52 km)

Hrad Karlštejn byl založen
v roce 1348 a zaujímá mezi českými hrady zcela výjimečné postavení. Byl vybudován českým králem a římským císařem Karlem IV. jako místo pro uložení královských pokladů, především sbírek svatých relikvií
a říšských korunovačních klenotů. V roce 1355 již Karel IV. pobýval na hradě, dohlížel na jeho dostavbu a na výzdobu interiérů, především hradních kaplí. Stavebně byl hrad dokončen v roce 1365, kdy byla vysvěcena kaple sv. Kříže ve Velké věži. Na počátku husitských válek byly z bezpečnostních důvodů na Karlštejn převezeny české korunovační klenoty, které zde
s krátkými přestávkami zůstaly uloženy téměř 200 let.